എന്താണ് സ്വരസൂചക അവബോധം

La സ്വരസൂചക അവബോധം പദ ശബ്ദങ്ങളുടെ ഘടനയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള കഴിവാണ് ഇത്. വായനാ ശേഷിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങളിലൊന്നായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ഈ ലിങ്ക് അതാര്യമായ അക്ഷരവിന്യാസമുള്ള ഭാഷകളിൽ കൂടുതൽ അടുത്തുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

പഠനം

നോപ്പ്-വാൻ കാമ്പനും സഹപ്രവർത്തകരും നടത്തിയ പഠനം [1] അതിനനുസരിച്ച് അനുമാനത്തെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെമ്മറി സ്വരസൂചക അവബോധത്താൽ വായന മധ്യസ്ഥമാകും: പ്രവർത്തന മെമ്മറി കമ്മി അതിനാൽ സ്വരസൂചക അവബോധ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കും, ഇത് കാസ്കേഡിൽ ഫലപ്രദമായ വായനയ്ക്ക് കാരണമാകും.

എന്നിരുന്നാലും, സാഹിത്യപഠനത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ സ്വരസൂചക അവബോധം പ്രധാനമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരു "മേൽക്കൂര പ്രഭാവം" നേടുക . എന്നാൽ ഇത് ശരിക്കും അങ്ങനെയാണോ?

പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ:

  • പ്രൈമറി സ്കൂളിന്റെ അവസാനത്തിൽ സ്വരസൂചക അവബോധവും വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അന്വേഷിക്കുക
  • പ്രവർത്തന മെമ്മറി വേഡ് റീഡിംഗിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കുക

ആദ്യ പോയിന്റിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന്, 663 അഞ്ചാം ക്ലാസ് കുട്ടികൾക്ക് സ്വരസൂചക അവബോധത്തിന്റെയും വായനയുടെയും പരിശോധനകൾ നൽകി. രണ്ടാമത്തേതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന്, ഡിസ്ലെക്സിയ ഉള്ള 50 കുട്ടികളുടെ ഒരു ഉപസെറ്റ് അധിക വർക്കിംഗ് മെമ്മറി പരിശോധനകൾ നടത്തി.

ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ

  • പ്രവർത്തന മെമ്മറി: വിപരീത അക്ക സ്‌പാൻ
  • സ്വരസൂചക അവബോധം: ഫോൺമെ, സ്പൂണറിസം എന്നിവ റദ്ദാക്കൽ
  • വായന: മൂന്ന് മിനിറ്റ്-ടെസ്റ്റ് (കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ വാക്കുകളുള്ള മൂന്ന് കാർഡുകൾ, ഓരോ കാർഡിനും ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ വായിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം)

ഫലങ്ങൾ

ഫലങ്ങൾ ആദ്യ സിദ്ധാന്തത്തെ നിഷേധിച്ചു: മുതിർന്ന കുട്ടികളിൽ പോലും, നോർമലക്ടറുകളിലും ഡിസ്ലെക്സിക്സിലും ഒരേ രീതിയിൽ വായനയുമായി ഫൊണോളജിക്കൽ അവബോധം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുൻ‌കാല പഠനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ‌ ഒരുപക്ഷേ സ്വാധീനിച്ചതിനാൽ‌, സ്വരസൂചക കഴിവുകൾ‌ വീണ്ടും സജീവമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സങ്കീർ‌ണ്ണമായ പരിശോധനകൾ‌ മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.

നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്നവയിലും താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം: എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ

രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഡിസ്ലെക്സിക് കുട്ടികളിൽ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി സ്വരസൂചക അവബോധത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ വായനയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ പരോക്ഷമായി സ്വാധീനിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും, ഓട്ടോമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഡിസ്ലെക്സിക് കുട്ടികളിൽ, അതിനാൽ അറിയപ്പെടുന്ന വാക്കുകളിൽ പോലും ഡീകോഡിംഗ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, പ്രവർത്തന മെമ്മറി നിരന്തരം തിരിച്ചുവിളിക്കപ്പെടുന്നു.

നിഗമനങ്ങൾ

മറ്റ് ലേഖനങ്ങളിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ എടുത്തുകാണിച്ചതുപോലെ, വായനയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി (പ്രത്യേകിച്ച് വാക്കാലുള്ള മെമ്മറി), പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ പോലും.

പഠന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളിൽ പോലും സ്വരസൂചക ശേഷിയുടെ പരിശോധനകൾ ഒരു നിശ്ചിത കാലതാമസത്തോടെ പോലും പൂരിതമാകുമെന്ന് സാധാരണയായി കരുതിയിരുന്നു.

ഈ പഠനത്തിൽ, നേരെമറിച്ച്, കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഉത്തേജകങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രൈമറി സ്കൂളിന്റെ അവസാനത്തിൽ പോലും പ്രകടനത്തിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്ന് കാണിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പഠനത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതി വർക്കിംഗ് മെമ്മറി, സ്വരസൂചക അവബോധം, വായന എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നോർ‌മലക്ടറുകളിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല, വായനയുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ മെക്കാനിസങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.

ബിബ്ലിയോഗ്രഫി

[1] ക്നൂപ്-വാൻ കാമ്പൻ CAN, സെഗേഴ്സ് ഇ, വെർ‌ഹോവൻ എൽ. ഡിസ്‌ലെക്‌സിയ ബാധിച്ച കുട്ടികളിൽ വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയും വേഡ് റീഡിംഗ് കാര്യക്ഷമതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സ്വരസൂചക അവബോധം എങ്ങനെ മധ്യസ്ഥമാക്കുന്നു. ഡിസ്ലെക്സിയ. 2018;24(2):156-169.

നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്നവയിലും താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം: ഡിസ്‌ലെക്‌സിയ: നിയമം 170/2010 (ബിയാഞ്ചി, റോസി, വെൻട്രിഗ്ലിയ 2001) - അവലോകനം

ടൈപ്പുചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച് തിരയാൻ എന്റർ അമർത്തുക

പീഡിയാട്രിക് ഇസ്കെമിക് സ്ട്രോക്ക്