അഫാസിയ: തീവ്രമായ ചികിത്സ എന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. “അഫാസിയയുടെ പുനരധിവാസം” എന്ന അസമന്വിത കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ തെളിവുകൾ, മികച്ച പുനരധിവാസ സമീപനങ്ങൾ, [...] എന്നിവയിൽ 4 മണിക്കൂറിലധികം വീഡിയോകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

അഫാസിയ ചികിത്സയിലെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം: ഏത് സമീപനം സ്വീകരിക്കണം?

എനിക്ക് ഒരു പുതിയ അഫാസിക് രോഗിയുണ്ട്, ഞാൻ വിലയിരുത്തൽ നടത്തി (അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ അത് ചെയ്തു) കൂടാതെ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ചികിത്സയുടെ തരം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എനിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഇതിനകം 2010 ൽ കോക്രൺ റിവ്യൂ സ്ഥാപിച്ചു [...]

ക്രോണിക് അഫാസിയ: ഒരു മൾട്ടിമോഡൽ സമീപനം മികച്ചതാണോ?

ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. നിങ്ങൾ അഫാസിയ ചികിത്സയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിൽ, "അഫാസിയ ചികിത്സ: ഉപകരണങ്ങൾ [...] എന്ന അസമന്വിത വീഡിയോ കോഴ്‌സ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അഫാസിയ ചികിത്സ: സ്വരസൂചക വി.എസ് സെമാന്റിക് ക്യൂ

ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. നിങ്ങൾ അഫാസിയ ചികിത്സയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിൽ, "അഫാസിയ ചികിത്സ: ഉപകരണങ്ങൾ [...] എന്ന അസമന്വിത വീഡിയോ കോഴ്‌സ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സ്വരൂപിച്ച സ്വരസൂചക ഡിസ്‌ലെക്‌സിയ: അത് എന്താണെന്നും എന്തുചെയ്യാമെന്നും

മിക്കപ്പോഴും, നമ്മൾ ഡിസ്ലെക്സിയയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ വികസനത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള (എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്ത) കുട്ടികളേയും ചെറുപ്പക്കാരേയും പരാമർശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് സാധ്യമാണ് [...]

അഫാസിയയും സ്ഥിരോത്സാഹവും: അവ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും

ടാർഗെറ്റ് പദത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉച്ചരിക്കുന്ന, മുമ്പത്തെ നിമിഷത്തിൽ സംസാരിച്ചതോ കേട്ടതോ ആയ ഒരു വാക്കിന്റെ ആവർത്തനമാണ് സ്ഥിരോത്സാഹം. ഒരു ചുറ്റികയുടെ ചിത്രം ഞങ്ങൾ കാണിച്ചുവെന്ന് കരുതുക [...]

സ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെ ഉപയോഗം - അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കഥകൾ - അഫാസിയയിൽ

ഈ ലേഖനം സ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെ വിഷയത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, ഇത് അഫാസിക് രോഗികളിൽ സംഭാഷണം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നേടിയ അഫാസിയ, വായനാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ: പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സഹായം

ആശയവിനിമയം മനുഷ്യന് ഒരു പ്രധാന കഴിവാണ്, അഫാസിയ ഉള്ളവരിൽ ഇത് പല തലങ്ങളിൽ ദോഷം ചെയ്യും. വാസ്തവത്തിൽ, അഫാസിയ ഉള്ളവർക്ക് [...]