ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതിനകം സംസാരിച്ചു എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ, പ്രീസ്‌കൂളിലും പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ. പഠനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, അതേസമയം അവ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും വിവിധ ചികിത്സാ പ്രോട്ടോക്കോളുകളുടെ ഫലങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി സാമാന്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നു.[1][3]. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികളെ മിക്കപ്പോഴും പ്രൊഫഷണൽ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്കൂൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിർണ്ണായകമാണ്.

സ്കൂൾ പരിതസ്ഥിതിയിൽ സാധ്യമായ സാമാന്യവൽക്കരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഒരു ഗവേഷണ സംഘം ഒരു പഠനം നടത്തി[2] എവിടെ, ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക് നവീകരണത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെമ്മറി, ഗണിതശാസ്ത്ര നൈപുണ്യത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു കൃതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഗവേഷണം

53 നും 7 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 12 കുട്ടികൾ 26 മീറ്റിംഗുകൾ (ആഴ്ചയിൽ 2 മീറ്റിംഗുകൾ 30 മിനിറ്റ് വീതം) ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു: ഓരോ മീറ്റിംഗിന്റെയും ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഗണിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ .മെമ്മറി നവീകരണം n- ബാക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജോലി (ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അവയിൽ ചിലത് ഉപയോഗിക്കാം വളരെ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന പതിപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കി ഗമെചെംതെര്).


സമാന്തരമായി, മറ്റ് 51 കുട്ടികൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷനുകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സമാനമായ കമ്പ്യൂട്ടർവത്കൃത വ്യായാമങ്ങൾക്കായി ഒരു കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പായി പങ്കെടുത്തു, അതിനാൽ അവരെ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി പരിശീലനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

പരിശീലന കാലയളവിനു മുമ്പും ശേഷവും എല്ലാ കുട്ടികളും വിധേയമാക്കി, ഇനിപ്പറയുന്ന വശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച ടെസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ബാറ്ററി:

 • വാക്കാലുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ ബുദ്ധി
 • ഗണിത കഴിവുകൾ
 • വായനാ കഴിവുകൾ

ഗണിതത്തിലും അക്ഷരങ്ങളിലും സ്കൂൾ ഗ്രേഡുകൾ

 • വാക്കാലുള്ള പ്രവർത്തന മെമ്മറി
 • പ്രതികരണത്തിന്റെ തടസ്സം
 • കോഗ്നിറ്റീവ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി

ഫലങ്ങൾ

നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, വർക്കിംഗ് മെമ്മറി പരിശീലനത്തിനും ഗണിത കഴിവിനും വിധേയരായ കുട്ടികൾ i കാണിച്ചു ഇനിപ്പറയുന്ന മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ:

 • വാക്കേതര ബുദ്ധി
 • കണക്കുകൂട്ടലിലെ വേഗത
 • ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ സ്കൂൾ ഗ്രേഡുകൾ
 • വായനാ കഴിവുകൾ
 • പ്രതികരണത്തിന്റെ തടസ്സം

നിഗമനങ്ങൾ

ഈ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഫലങ്ങൾ നോക്കുന്നു നിർദ്ദിഷ്ട വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഈ ഗവേഷണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശീലനം ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നു (ന്യായവാദം, വായന, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചില വശങ്ങൾ) കൂടാതെ, വളരെ പ്രധാനമായി, ഇത് സ്കൂൾ പരിതസ്ഥിതിയിലും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു (ഗണിത, വായനാ കഴിവുകൾ).

എന്നിരുന്നാലും, പരിശീലനത്തിന്റെ സ്വഭാവം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, വിവരിച്ച മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ (വർക്കിംഗ് മെമ്മറി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗണിതശാസ്ത്ര നൈപുണ്യത്തിനോ?) തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ, ദീർഘകാല മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല. പഠന രചയിതാക്കൾ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുപോലെ, ഈ വശങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങളിൽ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം:

ബിബ്ലിയോഗ്രഫി

 1. മെൽ‌ബി-ലെർ‌വാഗ്, എം., & ഹും, സി. (2013). പ്രവർത്തന മെമ്മറി പരിശീലനം ഫലപ്രദമാണോ? ഒരു മെറ്റാ അനലിറ്റിക് അവലോകനം. വികസന മന psych ശാസ്ത്രം49(2), 270.
 2. സാഞ്ചസ്-പെരെസ്, എൻ., കാസ്റ്റിലോ, എ., ലോപ്പസ്-ലോപ്പസ്, ജെ‌എ, പീന, വി., പുഗ, ജെ‌എൽ, കാമ്പോയി, ജി.,… & ഫ്യൂണ്ടസ്, എൽ‌ജെ (2018). കണക്ക്, വർക്കിംഗ് മെമ്മറി എന്നിവയിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരിശീലനം പ്രൈമറി സ്കൂൾ കുട്ടികളിലെ വൈജ്ഞാനിക കഴിവുകളും അക്കാദമിക് നേട്ടങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു: ബിഹേവിയറൽ ഫലങ്ങൾ. മന psych ശാസ്ത്രത്തിലെ അതിർത്തികൾ8, 2327.
 3. സാല, ജി., & ഗോബെറ്റ്, എഫ്. (2017). സാധാരണഗതിയിൽ വികസിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ മെമ്മറി പരിശീലനം: ലഭ്യമായ തെളിവുകളുടെ മെറ്റാ അനാലിസിസ്. ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി53(4), 671.

ടൈപ്പുചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച് തിരയാൻ എന്റർ അമർത്തുക

പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!
പ്രീ സ്കൂളിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചികിത്സ - രണ്ടാം ഭാഗംവളരെ പഴയ ആളുകളിൽ ദൈനംദിന കഴിവുകളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ