കോഗ്നിറ്റീവ് ട്രെയിനിംഗ് - ബൊലോഗ്നയിലെ ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ, സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ചികിത്സ

സമീപകാല ലേഖനങ്ങൾ
{"ടിക്കർ_എഫക്റ്റ്": "സ്ലൈഡ്-എച്ച്", "ഓട്ടോപ്ലേ": "ശരി", "വേഗത": "3000", "ഫോണ്ട്_സ്റ്റൈൽ": "ബോൾഡ്"}

ബൊലോഗ്നയിലെ ന്യൂറോ സൈക്കോളജി, സ്പീച്ച് തെറാപ്പി

ഒരു മൂല്യനിർണ്ണയം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

കോഗ്നിറ്റീവ്, ലാംഗ്വേജ്, ലേണിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ, സ്പീച്ച് തെറാപ്പി വിലയിരുത്തലും ചികിത്സയും ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, പ്രീ സ്‌കൂൾ, സ്കൂൾ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ, ക o മാരക്കാർ, ചെറുപ്പക്കാർ എന്നിവർക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.
എല്ലാ ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങളും: സ്ഥാനം, സമയം, ചെലവ്.

ഗെയിം സെന്റർ: നിങ്ങൾ എന്താണ് നവീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?

കാർഡുകൾ

വായന, എഴുത്ത്, ഭാഷ, കാൽക്കുലസ്, ശ്രദ്ധ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സ materials ജന്യ മെറ്റീരിയലുകൾ!

ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സുകൾ

പ്രൊഫഷണലുകൾക്കായുള്ള അസിൻക്രണസ് ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സുകൾ: എല്ലായ്പ്പോഴും കാലികവും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വേഗതയിൽ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുക!

ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ